23 Jun 2012

Constructor(yapılandırıcı) nesne yönelimli programlamaya ait bir terimdir.Bir nesne oluşturulduğu anda ilk çalışan fonksiyondur. Nesnenin kullanımı için alt yapıyı hazırlar. Constructor’larda geri dönüş değeri olmaz. Sınıf ismi ile aynı isimde ki fonksiyonlardır.

c#’ta genel yapısı şu şekildedir.

erisim Sinifismi()
{
	// kodlar
}

Tanımlama biçimine göre parametreli veya parametresiz kullanılabilir.

class Hayvan
{
	public string cins;
	public int yas;
	public Hayvan()
	{
		yas = 2;
		cins = "kopek";
	}
	public Hayvan(int x, string y)
	{
		yas = x;
		cins = y;
	}
}

class Program
{
	static void Main(string[] args)
	{
		Hayvan kopek = new Hayvan();
		Console.WriteLine(kopek.cins + kopek.yas.ToString());
		Hayvan kedi = new Hayvan(3,"kedi");
		Console.WriteLine(kedi.cins + kedi.yas.ToString());
		Console.ReadKey();
	}
}

Her ne kadar kullanışlı bir örnek olmasa da konunun anlaşılması için yeterli.

Aşkın Gedik
Ruby on Rails Developer

Ben Aşkın, Protel Teknoloji Çözümlerinde yazılım geliştirme takım lideri olarak çalışıyorum.

Benimle ilgili daha fazla bilgiyi hakkımda sayfasına göz atarak veya Twitter, Facebook, Github ve Gplus üzerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.