04 May 2012

Sorumuz: 2520 is the smallest number that can be divided by each of the numbers from 1 to 10 without any remainder.What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20? (soruya buradan ulaşabilirsiniz)

Yani diyor ki: 1′den 10′a kadar tüm sayılara kalansız bölünen en küçük sayı 2520. 1′den 20′ye kadar tüm sayılara tam bölünen en küçük pozitif sayı nedir ?

ruby programlama dili ile benim çözümüm:

def main
   puts (1..21).inject(1) { |a, b| (a*b) / a.gcd(b) }
end

if __FILE__ == $0
   main
end

Peki ben bu kodla ne yapmak istedim ? 1′den 20 ye kadar tüm sayıların ekokunu bulmaya çalıştım. Bu arada sorunun cevabı: 232792560

Edit

(a*b)/a.gcd(b)

ile ekok bulmaya çalışmıştım. Bunun rubyde hazır fonksiyonu varmış yeni öğrendim.

a.lcm(b)

lcm:least common multiple

Aşkın Gedik
Ruby on Rails Developer

Ben Aşkın, Protel Teknoloji Çözümlerinde yazılım geliştirme takım lideri olarak çalışıyorum.

Benimle ilgili daha fazla bilgiyi hakkımda sayfasına göz atarak veya Twitter, Facebook, Github ve Gplus üzerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.