25 Oct 2015

ActiveRecord’un Reflection modülünü kullanarak modellerin ilişkilerini nasıl öğrenebileceğimizi (beyle) ve birkaç method ile nasıl at koşturabileceğimizi anlatacağım.

reflections methodu sayesinde bir modelin hash olarak tüm ilişkilerini görebiliriz.

2.2.1 :051 > Post.reflections
{
  "user" => #<ActiveRecord::Reflection::BelongsToReflection:0x007fb474a5ed50 @name=:user, @scope=nil, @options={}, @active_record=Post(id: integer, title: string, body: string, author_id: integer, is_published: boolean, created_at: datetime, updated_at: datetime), @klass=nil, @plural_name="users", @automatic_inverse_of=nil, @type=nil, @foreign_type="user_type", @constructable=true, @association_scope_cache={}, @scope_lock=#<Mutex:0x007fb474a5eaa8>>,
  
  "comments" => #<ActiveRecord::Reflection::HasManyReflection .....,
  
  "tags" => #<ActiveRecord::Reflection::ThroughReflection ......
}

:has_many, :has_one, :belongs_to argumanlarından birini alan reflect_on_all_associations methodu sayesinde ilişki tipine göre sonuçları görebiliriz. Bu methodun çıktısı bir array.

2.2.1 :007 > Post.reflect_on_all_associations(:belongs_to)
[
  [0] #<ActiveRecord::Reflection::BelongsToReflection:0x007fb478871610 @name=:user, @scope=nil, @options={}, @active_record=Post(id: integer, title: string, body: string, author_id: integer, is_published: boolean, created_at: datetime, updated_at: datetime), @klass=nil, @plural_name="users", @automatic_inverse_of=nil, @type=nil, @foreign_type="user_type", @constructable=true, @association_scope_cache={}, @scope_lock=#<Mutex:0x007fb4788713e0>>
]

klass methodu ile direkt bağlı olduğu modele erişebilirken, class_name ile ismini öğrenebiliriz ve options ile daha neler neler var.

2.2.1 :032 > Post.reflect_on_all_associations(:belongs_to).first.klass
class User < ActiveRecord::Base {
      :id => :integer,
  :first_name => :string,
   :last_name => :string,
    :active => :boolean,
  :created_at => :datetime,
  :updated_at => :datetime
}

2.2.1 :033 > Post.reflect_on_all_associations(:belongs_to).first.class_name
"User"

2.2.1 :050 > User.reflections["comments"].options
{
  :dependent => :destroy
}

Kaynaklar

Aşkın Gedik
Ruby on Rails Developer

Ben Aşkın, Protel Teknoloji Çözümlerinde yazılım geliştirme takım lideri olarak çalışıyorum.

Benimle ilgili daha fazla bilgiyi hakkımda sayfasına göz atarak veya Twitter, Facebook, Github ve Gplus üzerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.