31 Jul 2013

Class yapılarımızda aşağıdakine benzer yöntemlerin tanımlanması ayrıntılı ve gereksizdir.

def failure
 self.state = :failure
end

def error
 self.state = :error
end

def success
 self.state = :success
end

Bunun yerine şöyle bir kod işimizi görür.

[:failure, :error, :success].each do |method|
 define_method method do
  self.state = method
 end
end

Başka bir örnek görelim. Rails uygulamamızda Post modelimizdeki state alanındaki verilere göre örneğin published?, draft?, archived? şeklinde metodlara ihtiyacımız var.

# app/model/post.rb
class Post < ActiveRecord::Base
 STATES = %w(published, draft, archived)

 STATES.each do |s|
  define_method "#{s}?" do
   self.state == s
  end
 end
end

Son olarak bunları öğrenince ben:

Kaynaklar

Aşkın Gedik
Ruby on Rails Developer

Ben Aşkın, Protel Teknoloji Çözümlerinde yazılım geliştirme takım lideri olarak çalışıyorum.

Benimle ilgili daha fazla bilgiyi hakkımda sayfasına göz atarak veya Twitter, Facebook, Github ve Gplus üzerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.