10 May 2013

Programlamada yazdığımız kodun okunabilirliğini arttıran faktörlerden biride kodlama stilidir.

Kodlama stili yazdığımız programlama dilinde genel kabul görmüş isimlendirme, girintileme gibi konulardaki kurallar kümesidir diyebiliriz.

Şiir gibi kod yazmak için uymanız gereken bazı kodlama stilleri:

Bu kodlama stillerini kontrol eden çeşitli araçlar mevcut.

Örneğin:

Ruby için Rubocop size hangi satırlarda ne yapmanız gerektiğini söyler.

Kurulumu:

$ sudo gem install rubocop

Kullanımı:

$ rubocop foo/bar.rb

Java, c#, c, c++ için yazılmış Artistic Style’ı çalıştırdığınızda kodunuzu standartlara uygun düzeltir. Eski kodlarınızı .orig uzantılı bir dosyaya koyar.

Kurulumu:

$ sudo apt-get install astyle

Kullanımı:

$ astyle --style=linux example.c

Python için kodlarınızı pep8’leyen autopep8

Kurulumu:

$ sudo easy_install -ZU autopep8

Kullanımı:

$ autopep8 -ia foo.py

Kaynaklar:

Aşkın Gedik
Ruby on Rails Developer

Ben Aşkın, Protel Teknoloji Çözümlerinde yazılım geliştirme takım lideri olarak çalışıyorum.

Benimle ilgili daha fazla bilgiyi hakkımda sayfasına göz atarak veya Twitter, Facebook, Github ve Gplus üzerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.