21 Dec 2012

Heroku Kullanımı

Heroku kullanmak için ihtiyacımız olan heroku toolbelt‘i kuralım. Herokuyu kullanmak için ihtiyacımız olan her şey burada mevcut.

$ wget -qO- https://toolbelt.heroku.com/install-ubuntu.sh | sh

Herokuya kayıt olurken kullandığımız email ve şifre ile giriş yapalım.

$ heroku login
Enter your Heroku credentials.
Email: askn@example.com
Password:
Could not find an existing public key.
Would you like to generate one? [Yn]
Generating new SSH public key.
Uploading ssh public key /Users/adam/.ssh/id_rsa.pub

Tüm ayarlar bitti bu kadar. :D

Herokuda uygulama oluşturma

Github kullananların yakından bildiği üzere git çok güçlü bir sürüm takip sistemidir ve heroku uygulamaları dağıtmak için git‘i kullanır. Proje dizinimizdeyken!

$ git init
Initialized empty Git repository in .git/
$ git add .
$ git commit -am "ilk"
$ heroku create my_app

Eğer uygulamamız github’ta mevcutsa sadece

$ heroku create my_app

ile herokuda uygulamamızı oluşturmamız yeterli.

Deploy etme

$ git push heroku master

Eğer ugulamamızı açmak istersek

$ heroku open

Kaynaklar

Aşkın Gedik
Software Engineer

Ben Aşkın,

Benimle ilgili daha fazla bilgiyi hakkımda sayfasına göz atarak veya Twitter, Facebook ve Github üzerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.