21 Dec 2012

Heroku Kullanımı

Heroku kullanmak için ihtiyacımız olan heroku toolbelt‘i kuralım. Herokuyu kullanmak için ihtiyacımız olan her şey burada mevcut.

$ wget -qO- https://toolbelt.heroku.com/install-ubuntu.sh | sh

Herokuya kayıt olurken kullandığımız email ve şifre ile giriş yapalım.

$ heroku login
Enter your Heroku credentials.
Email: askn@example.com
Password:
Could not find an existing public key.
Would you like to generate one? [Yn]
Generating new SSH public key.
Uploading ssh public key /Users/adam/.ssh/id_rsa.pub

Tüm ayarlar bitti bu kadar. :D

Herokuda uygulama oluşturma

Github kullananların yakından bildiği üzere git çok güçlü bir sürüm takip sistemidir ve heroku uygulamaları dağıtmak için git‘i kullanır. Proje dizinimizdeyken!

$ git init
Initialized empty Git repository in .git/
$ git add .
$ git commit -am "ilk"
$ heroku create my_app

Eğer uygulamamız github’ta mevcutsa sadece

$ heroku create my_app

ile herokuda uygulamamızı oluşturmamız yeterli.

Deploy etme

$ git push heroku master

Eğer ugulamamızı açmak istersek

$ heroku open

Kaynaklar

Aşkın Gedik
Ruby on Rails Developer

Ben Aşkın, Protel Teknoloji Çözümlerinde yazılım geliştirme takım lideri olarak çalışıyorum.

Benimle ilgili daha fazla bilgiyi hakkımda sayfasına göz atarak veya Twitter, Facebook, Github ve Gplus üzerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.