30 Nov 2012

git status

Çalışma dizinindeki dosyaların durumunu bildirir. -s veya --short seçenekleri çıktıyı kısa formatta verir.

$ git status -s
  ?? foo.txt
  A bar.jpeg Add
  M baz.html Modified
  D hop.jpeg Delete

git log

Çalışılan branch’taki commit geçmişi ile ilgili bilgileri sunar.

git log
 commit aa66976e0881c387896e934d8567be6d6fca1a1f
 Author: aşkın gedik <askn@bil.omu.edu.tr>
 Date:  Fri Nov 23 02:26:39 2012 +0200

 yeni blog yazısı

 commit 8476855c440e839a89609beb52829bb565b700af
 Author: aşkın gedik <askn@bil.omu.edu.tr>
 Date:  Fri Nov 23 02:08:52 2012 +0200

 index.html düzenle

git checkout

Bir belgede yapılan değişiklikleri geri alma

git checkout -- belge

Tüm değişikleri geri alma

git checkout -f

git-new-workdir

Repodaki branchları çalışma dizini şeklinde açma

git-new-workdir repo_adi açılacakyer/adi branch_adi

git revert

repoya gönderilen son commit mesajını geri alır.

git revert HEAD

git diff –shortstat

Commit öncesi ne kadar satır ekleyip, çıkardığınızı görebilirsiniz.

git diff --shortstat
3 files changed, 33 insertions(+), 62 deletions(-)

git diff –numstat

Commit öncesi hangi dosyada ne kadar satır ekleyip, çıkardığınızı görebilirsiniz.

git diff --numstat
1    1    foo.rb
29   1    bar.rb
3    60   baz.rb

Kaynaklar

Aşkın Gedik
Ruby on Rails Developer

Ben Aşkın, Protel Teknoloji Çözümlerinde yazılım geliştirme takım lideri olarak çalışıyorum.

Benimle ilgili daha fazla bilgiyi hakkımda sayfasına göz atarak veya Twitter, Facebook, Github ve Gplus üzerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.