09 Mar 2012

Özyinelemeli fonksiyonlar kendi içinde kendini çağıran fonksiyonlardır. Örneğin faktoriyel hesabının C programlama dilinde özyinelemeli çözümü şu şekildedir.

#include <stdio.h>

int faktoriyel (int sayi)
{
    if (sayi == 1 || sayi == 0)
        return 1;
    else
        return sayi * faktoriyel(sayi - 1);
}

int main (void)
{
    printf("%d", faktoriyel(5));
    return 0;
}
Aşkın Gedik
Ruby on Rails Developer

Ben Aşkın, Protel Teknoloji Çözümlerinde yazılım geliştirme takım lideri olarak çalışıyorum.

Benimle ilgili daha fazla bilgiyi hakkımda sayfasına göz atarak veya Twitter, Facebook, Github ve Gplus üzerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.