Git ipuçları
30 Nov 2012

git status

Çalışma dizinindeki dosyaların durumunu bildirir. -s veya --short seçenekleri çıktıyı kısa formatta verir.

$ git status -s
  ?? foo.txt
  A bar.jpeg Add
  M baz.html Modified
  D hop.jpeg Delete

git log

Çalışılan branch’taki commit geçmişi ile ilgili bilgileri sunar.

git log
 commit aa66976e0881c387896e934d8567be6d6fca1a1f
 Author: aşkın gedik <askn@bil.omu.edu.tr>
 Date:  Fri Nov 23 02:26:39 2012 +0200

 yeni blog yazısı

 commit 8476855c440e839a89609beb52829bb565b700af
 Author: aşkın gedik <askn@bil.omu.edu.tr>
 Date:  Fri Nov 23 02:08:52 2012 +0200

 index.html düzenle

git checkout

Bir belgede yapılan değişiklikleri geri alma

git checkout -- belge

Tüm değişikleri geri alma

git checkout -f

git-new-workdir

Repodaki branchları çalışma dizini şeklinde açma

git-new-workdir repo_adi açılacakyer/adi branch_adi

git revert

repoya gönderilen son commit mesajını geri alır.

git revert HEAD

git diff –shortstat

Commit öncesi ne kadar satır ekleyip, çıkardığınızı görebilirsiniz.

git diff --shortstat
3 files changed, 33 insertions(+), 62 deletions(-)

git diff –numstat

Commit öncesi hangi dosyada ne kadar satır ekleyip, çıkardığınızı görebilirsiniz.

git diff --numstat
1    1    foo.rb
29   1    bar.rb
3    60   baz.rb

Kaynaklar

Aşkın Gedik Ruby on Rails Developer