$ tar cvzf SıkısıncaAlacağıAd.tar.gz DosyaVeyaDizinAdı
Aşkın Gedik Ruby on Rails Developer