Özyinelemeli fonksiyonlar kendi içinde kendini çağıran fonksiyonlardır. Örneğin faktoriyel hesabının C programlama dilinde özyinelemeli çözümü şu şekildedir.

#include <stdio.h>

int faktoriyel (int sayi)
{
    if (sayi == 1 || sayi == 0)
        return 1;
    else
        return sayi * faktoriyel(sayi - 1);
}

int main (void)
{
    printf("%d", faktoriyel(5));
    return 0;
}
Aşkın Gedik Ruby on Rails Developer